№4 (2013)


За результатами тривалого моніторингу (1974–2013 рр.) на постійних пробних площах Інституту екології Карпат НАН України, в екосистемі, де домінує Juniperus communis, досліджені закономірності самовідновлення (регенерації) популяційної структури Soldanella hungarica після локального знищення трав’яного покриву. Експериментально встановлено, що такі маломаштабні впливи не створюють передумов  для подальшої дестабілізації популяції. Але вони ініціюють мобілізацію популяційного резерву S.hungarica на прилеглих ділянках. Показано співвідношення індивідуальних реакцій і  групових ефектів в процесах самовідновлення. Зроблено висновок про імперативне значення віталітетного складу для локальної регенерації популяції S.hungarica. До того ж, вона залишається не до кінця прогнозованим процесом, який продовжується декілька десятиліть.

Fatal error: Call to undefined function pdf_attachment_file() in /home/mysatell/cb-journal.net/www/wp-content/themes/cb-journal/single-issue.php on line 55