№3 (2019)


В публікаії викладені результати дослідження видів секції Bromopsis Dumort. роду Bromus L. флори України, представники яких мають при основі стебел сітчасто-волокнисту обгортку. Це комплекс морфологічно дуже подібних таксонів, які були описані в результаті фрагментації вже відомих видів Bromus cappadocicus Boiss. & Balansa й B. riparius Rehmann. Протягом 1950–1977 років в межах роду Bromopsis (Dumort.) Fourr. (≡секція Bromopsis роду Bromus) для флори України М.В. Клоков описав п’ять нових видів: Bromopsis glabrata Klokov, B. cimmerica Klokov, B. calcarea Klokov, B pseudocappadocica Klokov, Bheterophylla (Klokov) Holub (базіонім Zerna heterophylla Klokov), відмінності між якими є досить незначними. Ранг цих таксонів є нестабільним й змінювався від рівня виду до підвиду й різновиду в межах видів Bromopsis riparia (Rehmann) Holub (≡Bromus riparius) й Bromus tomentellus Boiss. (≡Zerna tomentella (Boiss.) Nevski; ≡Bromopsis tomentella (Boiss.) Holub). Наявність виду Bromus cappadocicus у флорі України є предметом дискусії, оскільки у разі визнання видового статусу п’яти клоківcьких видів він матиме вужчий ареал за межами території України. Основними діагностичними ознаками переважно вважаються: морфологічні особливості сітчастих обгорток, довжина колосків, наявність і форма остюків, а також характер опушення листків й колосків. Метою нашої роботи було вивчення переважно автентичних гербарних матеріалів й протологів. В результаті їх аналізу виявилось, що досліджувані види мають широкі зони перекривання за багатьма ознаками й за діагностичними зокрема. Встановлено, що лише за двома ознаками можна здійснювати диференціацію всередині зазначеної групи видів. Перша – найбільш мінлива ознака – опушення листкових пластинок, яка розпадається на два стани: опушені пластинки й голі пластинки. Друга – життєва форма: довгокореневищна й нещільнокущова та щільнодернинна (щільнокущова). На основі аналізу за цими ознаками була проведена таксономічна ревізія всередині групи, за результатами якої види Bromopsis glabrata, B. cimmerica, B. calcarea, B. pseudocappadocica, Bheterophylla слід звести до синонімів Bromus cappadocicus й B. riparius. Раніше нами за голотип Zerna heterophylla був наведений зразок KW010011888, який після знаходження істинного голотипу в LE (із авторською позначкою “Тип”), слід вважати ізотипом відповідно до статті 9.5 ICN.

Fatal error: Call to undefined function pdf_attachment_file() in /home/mysatell/cb-journal.net/www/wp-content/themes/cb-journal/single-issue.php on line 55