Про нас


 • Науковий журнал, заснований у 2005 році.

 • Засновник: Херсонський державний університет (Україна).

 • Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:  серія КВ № 10565, видане 02.11.2005 р.

 • Індекс міжнародної реєстрації: ISSN 1990-553X (для друкованої версії); ISSN 2308-9628 (для електронної версії).

 • "Чорноморський ботанічний журнал" включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України 24.10.2017 №1413).

 • Галузь знань: біологічні науки.

 • Періодичність:  до 4-х разів на рік.

 • Мови видання: українська, англійська, російська.

 • Рецензування. Всі статті проходять зовнішнє наукове  рецензування. Рецензентами є досвідчені спеціалісти з усіх розділів ботаніки та екології, переважно доктори наук, професори наукових установ України та вищих навчальних закладів.

 • Пристатейна бібліографія. Кожна стаття має пристатейну бібліографію – кирилицею та латинецею.

 • Реферати. Кожна стаття містить реферат англійською, українською та російською мовами.

 • Автори статей. Статті супроводжуються інформацією про місце роботи авторів, їх поштові адреси і адреси електронної пошти.

"Чорноморський ботанічний журнал" публікує матеріали з усіх питань ботаніки, мікології і ліхенології, фітоекології, геоботаніки, географії рослин, історії флори і рослинності, еволюції рослинного світу, філогенії  рослин, грибів і лишайників, ресурсознавства, інтродукції рослин, методики ботанічних досліджень, історії ботанічної науки, заповідної справи, охорони рослинного світу, загальної созології.


До друку приймаються оглядові статті, статті, в яких висвітлюються теоретичні та практичні питання, результати експериментальних досліджень, статті зі списками видів рослин, грибів і лишайників, таблиці геоботанічних описів. Обсяг статей – до 20 сторінок (понад 20 стор. – за домовленістю з редколегією); короткі повідомлення, хроніка, рецензії – до 5 стор.


Статті та повідомлення про результати наукових досліджень, а також матеріали про події наукового життя,  публікуються у відповідних розділах.


Таблиці та рисунки (кольорові або чорно-білі) підписуються українською (російською) та англійською мовами.


Сторінка "Чорноморського ботанічного журналу" на сайті Національної бібліотеки України ім. Вернадського:  http://www.nbuv.gov.ua.


Сторінка на сайті Херсонського державного університету: http://www.university.kherson.ua.


На сайті у відкритому доступі знаходяться електронні версії всіх статей у форматі pdf,  опублікованих у журналі з 2005 року.


 

Підписатися