№4 (2012)
Ключові слова:


Ключові слова:
При дослідженні банку діаспор мохів в Ростовському ботанічному саду (Росія) було знайдено два звичайних та один рідкісний вид – Acaulon triquetrum (Spruce) Müll. Hal.

Рослини останнього виду, що були вирощені в культурі не мають деяких важливих діагностичних ознак, які звичайно спостерігаються в природі. Однак детальне вивчення структури краю листка дало можливість точно ідентифікувати ці рослини.

Обговорюються діагностичні ознаки  Acaulon triquetrum і його відміни від іншого виду цього роду відомого в Росії.

Ключові слова:
Acaulon, банк діаспор, діагностичні ознаки
Ревізія 70 зразків, визначених як M. hibernica в гербаріях KPABG, LE та Н показала, що всі вони належать до M. flotoviana, який тривалий час розглядався як форма M. hibernica. Показано, що M. flotoviana розповсюджена значно ширше ніж M. hibernica. На основі літературних даних та вивчених зразків представлена карта поширення обох видів. Наводиться детальний опис M. flotoviana, розглянуті відмінності його від морфологічно подібних таксонів, складений ключ для визначення видів роду Moerckia.

Ключові слова:
Moerckia flotoviana, ключ, печіночники, поширення
Сучасний рівень таксономії роду Riccia дозволив по новому підійти до старих зразків. Дослідження скульптури спорової оболонки Riccia на SEM дозволило встановити для бріофлоры України 4 нових види: Riccia beyrichiana Hampe ex Lehm., R. cavernosa Hoffm., R. crinita Taylor, R. erinacea Schiffn. і вивести зі складу флори R. ciliata Hoffm. і R. crystallina L., а також уточнити поширення R. bifurca Hoffm. і R. glauca L.

Ключові слова:
R. bifurca і R. glauca, R. cavernosa, R. crinita, R. erinacea, Riccia beyrichiana, SEM, спори
На основі власних зборів складено анотований список печіночників околиць с. Лазаревське, що налічує 42 види. Три таксони (Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche, Porella arboris-vitae (With.) Grolle var. killariensis (Pearson) M.F.V.Corley,  Radula complanata (L.) Dumort. var. alpestris(Lindb. ex Berggr.) Damsh.) вперше наводяться для Кавказу, два види Calypogeia arguta Nees & Mont.  and  Pellia epiphylla (L.) Corda ) – нові для Російської частини Кавказу, 6 видів вперше наводяться для Сочинського національного парку. Уточнено поширення ряду рідкісних видів, занесених до Червоної книги Європи та шести видыв з їх числа, що включені до Червоної книги Краснодарського краю.

Ключові слова:
Кавказ, печіночники, рідкісні види, с. Лазаревське, Сочинський національний парк, флора, Червона книга європейських бріофітів
На території відвалу сірчаного видобутку виявлено 49 видів мохоподібних, які належать до 2 відділів, 3 класів, 8 порядків, 17 родин, 32 родів. Проаналізовано таксономічну, екологічну та біоморфологічну структуру бріофітів, класифіковано їх життєві стратегії. Досліджено сезонні зміни проективного покриття та біомаси домінантних видів мохів. Отримані дані свідчать про важливу роль мохоподібних у відновленні рослинного покриву на девастованих територіях сірчаного видобутку.

Ключові слова:
біомаса, відвал сірчаного видобутку, екологічні групи, життєві стратегії, життєві форми, мохоподібні, проективне покриття
В околицях чотирьох підприємств м. Миколаєва (Україна) виявлено 34 види мохоподібних. Вони ростуть переважно в деревних насадженнях різного віку та складу, а також заселяють антропосубстрати. Більшість мешкає на грунтових екотопах (23 види). Специфічними рисами даної бріофлори, порівняно з іншими локальними бріофлорами степової зони, є досить значна кількість космополіт них мохоподібних (29,4%) та мала – аридних видів (11,7%), майже рівна кількість однодомних і дводомних видів, домінування представників синантропної фракції бріофлори (геміапофітів, евентапофітів). Досліджені мохи реалізують в основному життєві стратегії ценотичних і ектопічних бріопатієнтів, а також піонерних бріоексплерентів.

Ключові слова:
Представлені результати вивчення бріофлористичного різноманіття фортифікаційних споруд північного заходу Білорусі (Гродненський район) (Гродненська фортеця, Лінія Молотова). Встановлено особливості таксономічної, екологічної та географічної структури бріофлори. Проведено порівняння в аспекті флорогенезу видів мохоподібних, перш за все, гірського генезису бріофлори фортифікаційних споруд Гродненського району з бріофлорою Карпат, як депо відповідних видів.

Ключові слова:
бріофлори, геоелементи, екоморфи, Карпати, флорогенез, фортифікації


Ключові слова: